Poker JournalenUnibet Group plc - Delårsrapport januari – september 2008 - Poker Journalen

| Prenumerera via RSS

Unibet Group plc – Delårsrapport januari – september 2008

november 5th, 2008 Posted in Unibet

Unibet offentliggjorde under gårdagen delårsrapporten från 2008 års tredje kvartal. Och resultatet var inte vad Unibet hade hoppats på, även om omsättningen var enligt förväntningarna.

• Spelöverskottet för tredje kvartalet 2008 uppgick till 29,3 (19,4) miljoner GBP och för perioden januari till september 2008 till 88,5 (56,9) miljoner GBP.

• Resultatet före skatt för tredje kvartalet 2008 uppgick till 4,5 (6,9) miljoner GBP. Resultatet före skatt för perioden januari till september 2008 uppgick till 11,4 (17,4) miljoner GBP.

• Resultatet efter skatt för tredje kvartalet 2008 uppgick till 3,9 (6,5) miljoner GBP. Resultatet efter skatt för perioden januari till september 2008 uppgick till 9,7 (16,4) miljoner GBP.

• Resultat per aktie för tredje kvartalet 2008 uppgick till 0,141 (0,229) GBP och för perioden januari till september 2008 till 0,346 (0,579) GBP.

• Antalet aktiva kunder vid kvartalets slut uppgick till 264 015 (257 312).

– Bredd i geografisk spridning och produktutbud ger operationell styrka. Unibets utveckling under tredje kvartalet är ett resultat av vår geografiska spridning och vårt breda produktutbud. Vår tillväxt har fortsatt, särskilt i Syd- och Östeuropa. Europalanseringen av bingo har fortsatt och vi har utökat vårt produktutbud med Travnet Live Racing. Live betting som nu är ett viktigt konkurrensmedel har fortsatt att växa och gav ett betydande bidrag till sportboken. Mot bakgrund av den starka tillväxt som fortfarande råder inom online-spel är det i slutet av oktober fortfarande svårt att avgöra vilken inverkan den rådande finansiella situationen i världen har på vår affärsmodell, säger Petter Nylander, CEO Unibet i ett pressmeddelande.

Lämna kommentar